Svět betonu

www.svet-betonu.cz

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Objednávka přes e-shop není závazná. Stává se závaznou po oboustranném podepsání dokumentu „Potvrzení objednávky“, který obsahuje termín dodání, příp. cenu za dopravu, celkovou konečnou cenu včetně možné slevy.

 2. Doprava za zboží je sjednávána prostřednictvím „Potvrzení objednávky“ při jednotlivých objednávkách. Sazba je určena dle místních podmínek podle vzdálenosti, termínu dodávky, zpětného vytížení a druhu požadovaného auta.

 3. Zákazník po první objednávce obdrží "Zákaznické číslo", které ho opravňuje k získání dané slevy vždy při dalších nákupech. Pokud je akční sleva pro tyto zákazníky vyšší, je brána jako prvořadá. Pokud nejsou žádné akční slevy, je platná sleva dle pravidel zákaznického čísla. Slevy se nesčítají !!!

 4. Hodnota palet není promítnuta do ceny zboží. Palety jsou vratné, přičemž doba návratnosti je do dvou měsíců od převzetí dodávky. Náklady spojené se zpětným zasláním palet hradí kupující.
  Při dodávce zboží je možnost mít palety připravené k výměně, bez poplatku za zpětné zaslání.
  Ve většině případech se jedná o tzv. europalety, pokud jde o jiný rozměr, bude zákazník informován.

  Přehled cen:
  Podmínky ohledně palet a paletizace jsou vždy vypsány v Potvrzení objednávky.
     Palety jsou zálohované částkou .....250 - 360,- Kč / ks ( dle dodavatele )                                                      Paletizace a balné se účtuje ..... 60,- Kč / paleta
  Opotřebení palety ........... 0 - 50,- Kč / ks ( dle dodavatele )

 5. Kupující je povinen odebrat objednané zboží v dohodnutém termínu. Pokud toto neučiní do 10-ti dnů po tomto termínu, vzniká prodávajícímu právo účtovat skladné ve výši 100,-Kč / m2 za neodebrané, uložené v prostorách dodavatele za každý započatý měsíc, nebo poměrnou denní částku.

 6. Zjevné vady je kupující povinen písemně nahlásit při převzetí zakázky. Případné výskyty povrchových výkvětů a kolísání barevnosti způsobené odchylkami vstupních materiálů nemají vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží a nejsou předmětem reklamací.

 7. Skryté vady na převzatém zboží je kupující povinen sdělit ve dvouleté záruční lhůtě, formou písemné reklamace.
 
 

© P-R Corporation, s.r.o. 2007 - 2011 | Wehosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E
Doporučujeme: svět-krásy.cz, billboardy.net, starshop, hostingworld.cz